รุมจวกซ่อมบานประตู100 ปี วัดดัง ทำลวดลายหายเกลี้ยง

อ่านออนไลน์
Loading...

วัดหมื่นล้าน ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2002–2005 ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช ผู้สร้างวัดคือ หมื่นโลกสามล้านขุนพลแก้ว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่แม่ทัพของอยุธยาสิ่งสำคัญของวัดคือ เจดีย์และลวดลายหน้าบันของวิหาร ศิลปะแบบพม่า มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัชราสน์ (ขัดสมาธิเพชร) สร้างปี พ.ศ. 2460 ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ โดยในปัจจุบันสภาพวิหารของวัดนี้เสื่อมโทรมค่อนข้างมากจึงเป็นสาเหตุของการเริ่มต้นซ่อมแซม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter